Заверката на летниот и уписот на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 05.11.2018 до 09.11.2018 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.