Заверката на летниот и уписот на зимскиот семестар во учебната 2019/2020 година за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 30.10.2019 до 01.11.2019 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.