Заверката на зимскиот и уписот на летниот семестар во учебната 2020/2021 година за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 03.03.2021 до 08.03.2021 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.