Заверката на летниот и уписот на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 06.10.2021 до 12.10.2021 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.