Заверката на зимскиот и уписот на летниот семестар во учебната 2022/2023 година за студентите од II циклус на студии ќе се врши од 08.03.2023 до 17.03.2023 година. Целосното соопштение е достапно на овој линк.