Заверката и уписот на семестар, како и пријавување на испити од трет циклус – докторски студии на ФИНКИ година ќе се одвива во периодот од 27.02.2018 до 06.03.2018, 9:00-14:30 во службата за студентски прашања на ФИНКИ. Комплетното соопштение можете да го најдете на овој линк.