Заверката и уписот на семестар, како и пријавување на испити од трет циклус – докторски студии на ФИНКИ година ќе се одвива во периодот од 11.03.2019 до 15.03.2019, 9:00-15:00 во службата за студентски прашања на ФИНКИ. Комплетното соопштение можете да го најдете на овој линк.