Заверувањето на зимскиот семестар и уписот на летниот семестар ќе се врши од 05.02.2020 до 10.02.2020 година. Детали можете да погледнете во официјалното соопштение.

Исто така во прилог е листата на предмети за летниот семестар за академската 2019/2020 година. Листата е прелиминарна и активирањето на изборните предмети зависи од бројот на студенти кои ќе се пријават за предметот.