Заверувањето на зимскиот семестар и уписот на летниот семестар ќе се врши од 01.02.2019 до 11.02.2019 година. Детали можете да погледнете во официјалното соопштение.

Исто така во прилог е листата на предмети за летниот семестар за академската 2018/2019 година. Листата е прелиминарна и активирањето на изборните предмети зависи од бројот на студенти кои ќе се пријават за предметот.