Заверувањето на летниот семестар и уписот на зимскиот семестар ќе се врши од 18.09.2019 до 24.09.2019 година. Детали можете да погледнете во официјалното соопштение.

Исто така во прилог е листата на предмети за зимскиот семестар за академската 2019/2020 година. Листата е прелиминарна и активирањето на изборните предмети зависи од бројот на студенти кои ќе се пријават за предметот.