Заверувањето на летниот семестар и уписот на зимскиот семестар ќе се врши од 16.09.2020 до 23.09.2020 година.

Детали можете да погледнете во официјалното соопштение во прилог.

Исто така во прилог е листата на предмети за зимскиот семестар за академската 2020/2021 година. Листата е прелиминарна и активирањето на изборните предмети зависи од бројот на студенти кои ќе се пријават за предметот.