Заверувањето на летниот семестар и уписот на зимскиот семестар ќе се врши од 15.09.2023 до 22.09.2023 година. Детали можете да погледнете во официјалното соопштение во прилог.
 
Исто така во прилог е листата на предмети за зимскиот семестар за академската 2023/2024 година. Листата е прелиминарна и активирањето на изборните предмети зависи од бројот на студенти кои ќе се пријават за предметот.