Објавено е соопштение за запишување, заверка и упис на семестар за студентите запишани на трет циклус (докторски студии) на ФИНКИ. Повеќе детали можете да најдете на следниот линк.