Почитувани студенти,
 
Ве известуваме дека од Вторник, 17.03.2020 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство продолжува со изведување на наставата преку системи за далечинско учење. Наставата ќе се изведува користејќи го видео конференцискиот систем кој е имплементиран во студентскиот сервис Courses.
Согласно распоредот на часови ќе можете да се најавите на курсот во терминот кој е одреден и да следите настава.
 
Детално упатство за начинот на изведување и следење на настава ќе биде дополнително доставен.
 
Со почит,
 
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје.