Почитувани студенти,

Ве известуваме дека сите студенти кои немаат техничка можност да полагаат испити и сакаат да полагаат од просториите на факултетот, истото треба да го најават на https://forms.office.com/r/uLVZmNanMs најдоцна до 14.08.2022 година.

Пријавувањето важи само за предметите кое се полагаат online.

Исто така, студентите треба да ја пополнат и потпишат изјавата на линкот и да ја прикачат под точка број 4.