Ве известуваме дека сите колеги кои испратија барање за полагање на испитите во просториите на факултетот, треба да ја пополнат и потпишат следната изјава.
Изјавата треба да ја испратат на ispiti@finki.ukim.mk, најдоцна до Четврток 4.6.2020.