На ден 11.05.2018 година во просториите на Амфитеатрот на ФИНКИ од 13:00 часот ќе се одржи интерактивна работилница за информациска безбедност. Работилницата ќе ја води: Божидар Спировски, Chief Information Security Officer од комапнијата H4.

Идејата на оваа работилница е да се види примената на информациската безбедност во бизнис околината и сите технички и тактички организациски предизвици со кои би се сретнале во иднина. На оваа сесија ќе се воведе малку теорија, малку пракса и ќе се игра tabletop game на долгорочна информациска војна  - со можност да бидете дел на двете страни на барикадите. 

1