Ве известуваме дека според бројот на пријавени кандидати, подготвителната настава по математика и програмирање ќе се реализира. Заради големиот интерес и пораки што ги примивме, рокот за пријавување се поместува до 17.9.2023 година (недела) до 16:00 часот (деталите за наставата и начинот на пријавување може да ги најдете на овој линк

Подготвителната настава по програмирање ќе почне во понеделник (18.9.2023) и ќе се реализира до петок (22.9.2023) со физичко присуство. Детален распоред ќе биде пратен до пријавените кандидати во текот на следните денови.

Подготвителната настава по математика ќе се реализира хибридно од 23.9.2023 година до 29.9.2023 година. Деталниот распоред заедно со податоци за начинот на следење на наставата преку системите за далечинско учење на ФИНКИ  ќе биде пратен до пријавените кандидати во текот на следната недела.

 

Со цел да може да присуствувате на подготвителната настава, потребно е да приложите уплатница со соодветната сума.

- 3000 денари за подготвителна настава по програмирање (ако слушате само програмирање)

- 5000 денари за подготвителна настава по математика (ако слушате само математика)

- 8000 денари за подготвителна настава по програмирање и математика (ако ги имате избрано и двата курса)

 

Уплатницата (достапна тука) треба да ги содржи следниве информации:

цел на дознака: подготвителна настава по програмирање/математика/програмирање и математика (соодветно која настава ќе ја следите)

назив на примач: Буџет на РМ - УКИМ - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје

банка на примач: НБРМ

сметка на примач: 100000000063095

сметка на буџетски корисник: 1600161700  788 13

приходна шифра и програма: 723012  41

 

Уплатницата потребно е да ја донесете до 20.9.2023 година ако имате избрано програмирање или и двата курса, или на 25.9.2023 година ако имате избрано само математика. Кандидатите кои имаат избрано да ја следат наставата по математика преку системите за далечинско учење на ФИНКИ ќе добијат дополнителни информации како и кога да ја достават уплатницата.

За било какви прашања можете да ни пишете на podgotvitelna@finki.ukim.mk.

 

Ви посакуваме успешна настава.