Објавен е конечен распоред за вторите парцијални испити за зимскиот семестар за академската 2016/2017 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла или на следниот линк