Ендава објавува оглас за студенти кои се заинтересирани да посетуваат пракса која е организирана во текот на летниот период.

Огласот може да се погледне на следниот линк.

1