Компанијата Интелигента објавува оглас за летна пракса. Очекуваме да се пријават талентирани и мотивирани студенти што имаат интерес за:

 

  • Прибирање и обработка на податоци со Python
  • Развој на web апликации со Python/Django
  • Модинг на Steam игри со .net/c#/Unity
  • Развој со Java Spring
  • Развој на Frontend (AngularJS, React)
  • Развој на мобилна апликација за предвидување на загадувањето на воздуx

Практикантите ќе можат да го зголемат своето знаење преку користење на модерни технологи и работа на иновативни проекти. Секој практикант ќе добие дедициран ментор со долгогодишно искуство во обука и образование. Праксата ќе биде во траење од два месеци.

Заинтересираните кандидати може да се пријават на contact@inteligenta.io

www.inteligenta.io

1