Компанијата Sorsix објавува конкурс за летна пракса. Повеќе информации можат да се добијат подолу.

letna-praksa.jpg

0