Период јули - август 2021 година

Преку овaa двомесечнa менторскa обука ќе се стекнете со следните компетенции:

· Компетитивни знаења за развој на веб апликации со Angular, Spring Boot и PostgreSQL

· Стекнување со комуникациски вештини, корисни за понатамошната кариера

· Стекнување со вештини кои се корисни за работа во тим

Пратете ни ваше CV со назнака “Пракса за Web programming”, на Е-МАИЛ адресата jobs@sorsix.com доколку:

· Сте во студентска 2020/2021 година (студенти на додипломските (II, III или IV година) или последипломските студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство)

· Имате солидно познавање и искуство со програмскиот јазик Java или Kotlin

· Одлично разбирате, читате и зборувате англиски јазик

· Имате желба за постојано усовршување преку работа во тим

· Имате високо ниво на одговорност и тенденција за завршување на обврските

 

ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 13.06.2021

thumbnail_vertical.jpg

0