Објавена е листа на пријавени кандидати за упис на ФИНКИ во првиот уписен рок за академската 2020/2021 година. Листата можете да ја најдете на следниот линк.

По објавувањето на листата на пријавени кандидати за запишување во прва година, почнувајќи од 03.09.2020 од 19:00 часот, најдоцна до 04.09.2020 до 19:00 часот може да се достави приговор за технички пропусти.

Техничките пропусти се однесуваат на:

Печатна грешка на основен избор на студиска програма, избор со кофинансирање, избор на специјални услови или редослед на студиски програми

Погрешно пресметани поени (заради соодветност на предмети, тип на матура и сл.)

Приговорите се доставуваат со пополнување и потпишување на образецот, кој треба да се испрати по електронска пошта на upisi-finki@ukim.edu.mk.

Кандидатите кои не се во објавениот список се сметаат за одбиени заради некомплетно прикачени или доставени документи.