Објавена е нова верзија на распоред на први парцијални испити во зимски семестар. Истата може да ја видите на огласна табла.