Новата верзија од распоредот на часови за зимскиот семестар за учебната 2019/2020 година може да ја најдете на огласна табла.

Оваа верзија на распоредот важи од 14.10.2019 до 18.10.2019.

НАПОМЕНА: Промена на група е дозволена само доколку постои преклопување со друг предмет. Електронска молба за промена се доставува преку системотhttp://molbi.finki.ukim.mk во точно дефинирани рокови кои ќе бидат поставени на системот.