Новата верзија од распоредот на часови за зимскиот семестар за учебната 2019/2020 година може да ја најдете на огласна табла.

Оваа верзија на распоредот важи од 21.10.2019.