Објавени се одговори на приговорите за технички пропусти по објавената листа на пријавени кандидати со успех од средно образование во учебната 2020/2021 година од првиот уписен рок. Одговорите можете да ги најдете на следниот линк.