На линкот се објавени одговорите на приговорите за технички пропусти по објавената прелиминарна ранг листа.