На линкот се објавени одговорите на приговорите по прелиминарната ранг листа на кандидати за упис во учебната 2022/2023.