Ве покануваме на онлајн отворениот ден на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство на 19.8.2021 од 12:00 на Microsoft Teams. 
Ќе бидат презентирани студиските програми на ФИНКИ како и можностите кои ФИНКИ ги нуди за вашето професионално и лично усовршување. Настанот е дел од отворениот ден на УКИМ за кој можете да најдете повеќе информации на линкот.
1