Повикот за ИноКамп 3 е отворен!
Пријави се за тридневно иновациско искуство со сите вклучени трошоци.

Ако си студент на природни или технички науки или имаш интерес и искуство поврзано со предизвикот тогаш Инокампот е наменет за тебе.

23-25 февруари во Кавадарци
48 часа
120.000,00 МКД награда за победникот

Предизвикот за Инокамп 3 е Креирање на модел на одржливо училиште.
Повеќе информации за повикот и апликациската форма можеш да најдеш на следниот линк - https://innocamps.lead.org.mk/?page_id=3261

1