Почитувани студенти,

Ве известуваме дека индексите за прв цилкус студии од упис на зимски семестар 2018/2019 се веќе одамна готови. Истите можете да ги подигнете од студентска служба најдоцна до 30.11.2018 (петок).

Подигањето е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!