Ве информираме дека индексите за сите студенти ќе можат да се подигнат секој работен ден од 10:00 до 13:00 часот во барака 2/3.

Подигањето на индексите е задолжително.