Компанијата Ассеко СЕЕ  и оваа година организира платена пракса за студенти од завршните

години на академските студии од насоката софтверско инжинерство.

Праксата ќе се одржи период од 06.05.2019 до 31.05.2019.

oglas-asseco3676_1.jpg

1