Компанијата ИНТЕЛИГЕНТА објавува оглас за есенска пракса. Очекуваме да се пријават талентирани и мотивирани студенти кои имаат интерес за

 

 

 

 • Развој на системи базирани на оптимизациски алгоритми;
 • Алогритамско и математичко програмирање;
 • Прибирање и обработка и анализа на податоци со Python;
 • Развој на web апликации со Python/Django;
 • Модинг на Steam игри со .NET/C#/Unity;
 • Развој на апаликации со Java Spring;
 • Развој на десктоп апликации со C#/WPF;
 • Развој на Frontend (AngularJS, React);
 • Развој на мобилни апликации со Ionic;
 • Развој на апликации во NodeJS.

Практикантите ќе можат да го зголемат своето знаење преку користење на модерни технологи и работа на иновативни проекти. Секој практикант ќе добие дедициран ментор со долгогодишно искуство во обука и образование. Праксата ќе биде со скратено работно време, во траење од три месеци.

Заинтересираните кандидати може да се пријават на contact@inteligenta.io  со назнака „за праксса“.

 

ИНТЕЛИГЕНТА има потреба од специјалисти со следните профили:

 1. Специјалисти за развој на системи базирани на оптимизациски алгоритми. Отворени се две позиции на почетно или средно ниво на искуство, за вработување на полно или скратено работно време.

Како предност ќе се смета работно искуство со алгоритми за хевристичка оптимизација – дефинирање на проблемите за оптимизација, споредба на различни алгоритми и сл., како и искуство со алгоритамско и математичко програмирање.

 1. Веб програмери од почетно или средно ниво на искуство, за вработување со полно работно време. Отворени се две позиции за Full-stack PHP програмери.

Како предност ќе се смета солидно познавање на HTML/CSS/JavaScript и искуство со Materialize/ReactJS/AngularJS. Исто така, предност ќе имаат кандидатите со знаење на SQL, моделирање на податоци, верзионирање на код и почетно познавање на Linux.

Компанијата нуди развој на професионалната кариера прилагоден на личните потреби и  очекувања на секој вработен, пријатна работна атмосфера и работни услови што обезбедуваат баланс помеѓу приватниот живот и професионалниот ангажман.

Сите заинтересирани кандидати треба да ја испратат својата професионална биографија на contact@inteligenta.io , со назнака за која работна позиција се аплицира. На разговор ќе бидат поканети кандидатите што се квалификуваат за овие работни позиции.

 

www: Inteligenta.io

e-mail: contact@inteligenta.io

mobile: +389 75237430

1