За претставништвото во Скопје, Нетцетера распишува конкурс за пролетна пракса и воедно ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

https://jobs.netcetera.com.mk/details.html?pid=2323

 

1