Веќе од 26 јуни, низ тро-месечна пракса, Небб ќе ги пренесе своите искуства од областа Cloud Development:

  • Теми: DevOps и UI
  • Повеќе информации: Nebb Summer School 2023
  • Рок за пријавување: 29 мај 2023
  • Повеќе информации за Небб: We are Nebb

 

Придружете ни се во нашата летна авантура! Are you the next Nebbonaut?

nebb-summer-school-2023-poster23559.png

0