Компанијата ОКТА објавува оглас за пракса. Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1