Компанијата ОКТА објавува конкурс за практикантска работа. Повеќе инфромации на следниот линк.

1