ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Факултет за информациски науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ Скопје.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1