Axeltra објавува оглас за студенти кои се заинтересирани да посетуваат пракса.

Огласот може да се погледне подолу.

system_admin_oglas.jpg

0