Pelagus IT, компанија со седиште во Словенија распишува конкурс за двајца практиканти од областа Web/Java/Mobile програмирање, со можност за накнадно вработување во канцеларијата за развој на софтвер во Скопје.

 

Доколку сте заинтересирани испратете C.V. на: info@pelagus-it.com.

Избраните кандидати ке ги поканиме на разговор.

 

Би сакале да ни се придружат позитивни, високо мотивирани личности, со желба за личен напредок и дологорочна соработка, кои поседуваат што повеќе од следните знаења:

- back-end технологии и алатки: Java, Spring, JPA

- Web сервиси (REST, SOAP)

- front-end технологии: JavaScript, TypeScript, CSS исл.

- релациски бази како Oracle, SQL Server и MySql

- искуство од развој на мобилни апликации

 

Нудиме:

- пријатна работна околина

- менторски организирана работа со можност за широк техничен напредок

- работа на интернационални проекти од различни домени (паркинг, транспорт, логистика, e-commerce...)

- компетитивно наградување во зависност од напредокот и постигнатите резултати

 

1