Компанијата QtWinSoft од Скопје, има потреба од практиканти за вработување кој што би сакале да научат развој на C/C++ multiplatform Desktop/Mobile/Embedded апликации со користење на cross-platform framework Qt и QML, во околина со реални проекти од следниве области: vehicle infotainment, medical application, beverage industry, 3D animation, augmented reality, application for drones, data encryption and security, video and audio processing.

 
1