Scalefocus е компанија за развој на софтвер и дигитални услуги со мисија да им помогне на бизнисите да растат преку користење на врвни технологии и врвни инженерски таленти. Ние сме светска организација со глобална перспектива и докажано искуство во иновациите за компаниите во Северна Америка, Европа и Блискиот Исток.

Доколку барате пракса и сте заинтересирани за некоја од следниве технологии Java, DevOps и Android, аплицирајте на следните линкови. 

Java - https://www.scalefocus.com/positions/internship-java
DevOps - https://www.scalefocus.com/positions/internship-devops
Android - https://www.scalefocus.com/positions/internship-android 

1