Објавен е предлог распоред за вторите парцијални испити за зимскиот семестар за академската 2016/2017 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла или на следниот линк. Рокот за забелешки е до 12.12.2016 (понеделник) до 16 часот. Забелешките се праќаат до Студентски Парламент. После овој рок ќе биде објавена финалната верзија на распоредот.