Објавени се прелиминарни ранг листи за вториот уписен рок за академската 2022/2023 година.
 
Поднесувањето на приговор за прелиминарната ранг листа на пријавени кандидати во прв уписен рок ќе се врши од 20.9.2022 од 12:00 часот до 21.09.2022 до 12:00 часот.

Приговорите се доставуваат на електронската пошта upisi-finki@ukim.edu.mk со наслов на пораката: PRIGOVOR[ID] каде што ID претставува бројот на пријавата за која се однесува приговорот.

Сите кандидати кои НЕ се рангирани имаат можност да пополнат изјава за рангирање на другите насоки на кои има слободни места. Изјавите ќе се примаат на електронската пошта upisi-finki@ukim.edu.mk со наслов на пораката IZJAVA[ID] до 21.09.2022 година до 12 часот.