Почитувани студенти,

Рокот за одбрана на дипломскиот труд е продолжен до 10.04.2020 година.