Почитувани студенти,

Рокот за одбрана на дипломскиот труд е продолжен до 20.04.2021 година.