Рокот за одбрана на дипломските работи се продолжува до 15.03.2017. Имено студентите кои имаат пријавено дипломски труд ако до 15.03.2017 година истиот го одбранат немаат обврска за запишување на летниот семестар. Истите треба да направат само заверка на зимскиот семестар.